1. TAEC-Power Cord North America 北美電源線
  TAEC-Power Cord電源線
  WH-電腦線材
  Y3conn-3C Assembly
  YLFSICL-Adapter Connector 轉接頭 連接器
  YLFSICL-Switch Splitter Converter & HUB 切換器 分配器 延長器 & 轉換器
  YLFSICL-USB 連接器 連接線
  YUNIC-High Speed Cable
  YU-SEN 免剝式接頭(接續子) Insulation Displacement Connector
  回上一頁
 2. 產品搜尋
  分 類:
  關鍵字:  

  首頁 > > YLFSICL-USB 連接器 連接線

  RS232 線材 + 接頭
  看原圖
  30016481

  商品編號: YLFSICL-RS232

  RS232 線材 + 接頭

  線材 / RS232

  圖示
  產品編號
  產品名稱
  11102113
  25公 / 25母 一體 1.8米
  11102106
  25公 / 25公 一體 1.8米
  11100065
  25公 / 25母 1.8米
  11100010
  25公 / 25公 1.8米
  11100645
  9母 / 25母 1.8米
  11100621
  9公 / 25母 1.8米
  11100614
  9公 / 25公 1.8米
  11105053
  9母/9母 2、3反接 2米
  11105046
  9公/9母 2、3反接 2米
  11105039
  9公/9公 2、3反接 2米
  圖示
  產品編號
  產品名稱
  11100690
  9母/9母 1.8米
  11100300
  9公/9母 1.8米
  11100263
  9公/9公 1.8米
  11107019
  9公 / 9母 一體 1.8米
  WG0037
  9公 / 9母 雙頭90度 3米
  970017
  9公90度/9公180度(小模具) 1.8米
  keyword: RS232電線材+接頭, RS422, RS485, 線材延長線, yeida, 宜大電線, 電腦連接線, computer wire connector, belden, alpha, google, wikipedia, 維基百科,